Uppdrag

Några uppdrag och referenser:

 

 

Utbildningscenter Autism AB:

Arbetat som lärare på veckokurser för tydliggörande pedagogik regelbundet sedan 2002, 2-3 veckor/ år. Se separat information om vilka veckor som gäller i år 2020.

Utbildare i Att göra bedömningar och skriva individuella planer.

 

Specialskola för elever med autism i Växjö:

Utbildning om sociala berättelser och seriesamtal. " 25-30 verksamma pedagoger tillhörande en resursenhet deltog i en väl genomförd utbildning".

                                                                                                   Madelen Franksson, 0470-436 95


Omsorgsförvaltningen, Växjö:

Ett antal handledningsuppdrag för personal på gruppboende och daglig verksamhet.

Teamutveckling för arbetslag för bättre arbetsklimat och samsyn.

Team utbildning för personer med olika funktionsnedsättningar som arbetar på en daglig verksamhet.

Handledning kring en omsorgstagare som har ett problemskapande beteendeoch är svår att bemöta och motivera. "Handledningen går ut på att hjälpa personalgruppen att hitta/ plocka fram/våga använda den kunskap och professionalism de redan har"

                                                                                                     Lars Bengtsson, 0470-435 26

 

Region Kronoberg:

Vårdhandledning och arbetsmiljöhandledning/grupputveckling till sammanlagt 14 team med mellan 8-15 deltagare /team.

 

Arbetslivsresurs:

Chefshandledning, grupphandledning och stödsamtal. 

Olika insatser som jag kan erbjudaPedagogisk handledningJag vänder mig till personal som arbetar inom LSS - boende, dagligverksamhet, skola och fritidshem.

Handledning sker oftast i grupp men kan också vara individell.UtbildningJag skräddarsyr utbildningar utifrån era behov. Teman kan tex vara tyddliggörande pedagogik, att arbeta med hjälpmedel, att arbeta med lågaffektivt bemötande, kommunikationshjälpmedel tex. sociala berättelser, m.m.Teamutveckling


Att ha samsyn, goda relationer och ett gott arbetsklimat är alltid viktigt på en arbetsplats, kanske extra viktigt när man arbetar med personer som har ett annorlunda beteende.


Jag erbjuder skräddarsydda utvecklingsdagar eller handledning för just eran arbetsgrupp.


           NätverksmötenAtt samverka kring personer med autism är en viktigt del i bemötandet.


Jag kan vara den sammanhållande länken vid nätverksmöten, för att genomföra genomförandeplaner o dyl.
Föreläsningar


Jag håller med jämna mellanrum öppna föreläsningar på olika teman som tex. autism och självbestämmde, personer med annorlunda beteende i arbetslivet m.m.


Jag erbjuder också mer riktade föreläsningar till just eran arbetsgrupp(plats.

 

Samtalsstöd

 

 

Jag erbjuder enskilda samtal till personer med autismspektrumproblematik .

Också anhöriga kan erbjudas individuella samtal..

 

PRISFÖRSLAG

Handledning


2000:- för 1,5 tim i era lokaler inom Växjö


Jag kan göra besök i er verksamhet och ge tips och stöd för att introducera ett pedagogiskt arbetssätt för personer

med autism.

Vi kan också sitta ner och prata kring

en specifik person/-er.


Utanför Växjö tillkommer reseersättning.


Föreläsning/utbildning


5000:- för en halvdag (3 tim) i lokal

som ni ordnar.

4000:- för 2 tim i lokal som ni ordnar.


Till en grupp på max  20 personer.

är ni fler kommer vi överens om priset.

Ämnen utifrån era önskemål.


Upplägget görs i samråd med er.

Utanför Växjö tillkommer reesersättning.Nätverka


Att samarbeta/samverka för att personer med autismspektrum skall ha det bättre är en mycket viktig del i bemötandet.

Här finns inget fast pris utan vi gör upp tillsammans vilka insatser ni önskar av mig och kommer därefter överens om pris. Jag lämnar gärna offert.Teamutveckling


Att samarbeta/samverka för att personer med autismspektrum skall ha det bättre är en mycket viktig del i bemötandet.

Här finns inget fast pris utan vi gör upp tillsammans vilka insatser ni önskar av mig och kommer därefter överens om pris. Jag lämnar gärna offert.


BILDER

Här visar jag lite bilder på olika hjälpmedel och anpassningar.