Start

Lautisma psykolog AB är ett psykologföretag som drivs av Leg psykolog Lulu Andersen sedan 2017. Företaget erbjuder olika typer av psykologiska insatser som tex. psykologisk behandling, handledning, utbildning m.m.

Lulu Andersen Leg. Psykolog

Jag har arbetat som legitimerad psykolog i 30 år, inom flera olika områden så som handikappomsorgen, arbetsmarknaden, företagshälsovård, socialt företagande, psykiatri och försäkringsbranschen, både mot enskilda personer, och grupper och organisationer.


Jag har ett stort intresse av att bidra till att personer med funktionshinder får ett bättre liv. Därför har jag under alla mina yrkesverksamma år hjälpt till att sprida kunskap om framför allt funktionshindret autism (idag ASD – Autism Spectrum Disorder). Bland annat genom att sedan år 2000 arbetat i olika uppdrag åt Utbildningscenter Autism parallellt med mina olika anställningar.


Sedan 2017 driver jag företaget Lautisma psykolog AB.


Företaget finns lokaliserat i Växjö men reser även runt i Sverige och erbjuder handledning/utbildning. Sedan 2020 erbjuder jag också digitala insatser.

Psykologisk behandling


Jag erbjuder behandling med KBT och PDT

Psykologisk behandling

Jag erbjuder behandling med KBT och PDT.


Inom KBT fokuserar vi på dina symtom och utformar strategier du kan lära dig för att bemästra dem. Inom PDT lägger vi fokus mer på vem du är/självkännedom, vad har du med dig i ditt bagage som har gjort att du är den du är idag.


läs mer...

Autismspecifik kompetens


Jag erbjuder autismspecifika insatser.

Autismspecifik kompetens


Jag erbjuder autismspecifika insatser.


Jag har arbetat med att ge insatser till personer med autism och deras ”kringpersoner” under drygt 20 år. Jag har kunskap om autism och om hur man utifrån den kunskapen kan anpassa miljö, bemötande och hjälpmedel, såväl i samtal som i vardagen.


läs mer...