HEM

Lautisma erbjuder psykologiska insatser i form av:


Rådgivning

Psykoterapi (PDT o KBT)

Handledning (pedagogisk o teamutveckling)

Utbildning/metodutvecklingJag har lång erfarenhet av att arbeta med psykologiska insatser.

Är utbildad inom dynamisk psykologi (PDT) och

har gått vidareutbildning inom

kognitiv beteende terapi (KBT). Har i många år arbetat med att ge pedagogisk/praktisk handledning inom handikappområdet. har också arbetat med att ge olika personalvårdande insatser.

.


Jag finns i Växjö, erbjuder också insatser via telefon eller videolänk.Hör av er så via mail, telefon eller via meddelande på sista sidan för att diskutera vad som passar just dig eller din verksamhet bäst.

 

 

OLIKA INSATSER


Psykoterapi

Rådgivande samtal

Handledning

Utbildning

Föreläsningar

Teamutveckling


OM MIG

 

 

Lulu Andersen, Legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att erbjuda psykologisk behandling och insatser till olika personalgrupper. Min erfarenhet finns inom handikappomsorgen och inom arbetsmarknaden.Jag erbjuder insatser på:


Individnivå:

psykoterapi utifrån PDT och KBT 

stödsamtal

rådgivande samtal

pedagogisk utformning av hjälpmedel


Gruppnivå:

pedagogisk handledning,   (Jag kan då göra en observation innan handledningen om ni önskar),

handledning i olika gruppprocesser/teamutveckling    (där är fokus på personalen ) 

föreläsning/utbildning. Utifrån era önskemål om inrikting/ämne.


 Psykoterapi kan handla om att förstå sig själv bättre och därigenom kunna göra vissa förändringar i sitt liv eller för att bli av med ovälkomna känslor som tex. nedstämdhet, stress, ångest, oro, fobier m.m. Terapi kan också fokusera på att fge dig verktyg för att hantera de symtom du har. Min erfarenhet är att man behöver både förstå sig själv och få verktyg, så det vanligaste formen av psykoterapi hos mig är en kombination av de olika riktningarna.


Rådgivande samtal är oftast kortare insatser och kan gälla dig själv eller någon i din omgivning.


Insatserna jag erbjuder inom autismspektarat kan fokusera  på olika ämnen som tex.

att veta mer om funktionshindret autism,  kommunikation för personer med autism , kommunikationshjälpmedel , sociala berättelser, lågaffektivt bemötande, att arbeta med hjälpmedel och anpassningar,  göra informella bedömningar,  skriva individuella planer ,genomförandeplaner, m.m. Syftet är att få en samsyn i personalgruppen vad gäller bemötande och att ge dem verktyg för att använda hjäpmedel och anpassningar som en naturlig del i den funktionsnedsattas vardag.


När det gäller teamutveckling ligger fokus på att skapa ett positivare arbetsklimat, genom att förstå varandra, att förstå sin roll i den organsiation man tillhör, att kunna kommunicera på ett bättre sätt , att ge och ta emot feedback m.m.


 

Jag skräddarsyr insatserna efter era önskemål och behov.

Jag ger gärna insatser via telefon eller Videolänk.

 

 

Ta  kontakt med mig, för att diskutera vad jag

kan hjälpa dig/er med.

 

 

Att förstå sig själv och få verktyg att hantera sina känslor kan ge en känsla av att flyga!

Har du funderingar på varför du mår som du gör, eller varför det blir som det blir i ditt liv?


Kontakt med mig, Lulu Andersen:

 Mobil: 076-71 46 288

E-post: lulu@lautisma.se

Eller skicka meddelande, se sista sidan.

Jag tar gärna uppdrag även utanför   

Kronobergs län.


Kontakta mig för diskussion kring upplägg 

och kostnad.


Eftersom jag stänger av min telefon när 

jag är ute på uppdrag så kan det vara

lättast att få kontakt med mig via e-post. 

Så skicka gärna e-post och meddela 

när jag kan nå dig, så hör jag av mig så

snart jag kan.

Följ Lulu Andersen på:

 

Copyright © All Rights Reserved, Lulu Andersen.