Aktuellt

       Aktuellt för januari 2023

Nytt år nya möjligheter.  Jag har nu ännu mer tid att ta uppdrag på då jag har avslutat min hanlvtidsanställning och ägnar mig nu med all min energi åt mitt företag.

Välkomna att ta kontakt med mig så kan vi tillsammans diskutera hur vi kan lägga upp det uppdrag ni önskar.

Det kan tex. vara personalutveckling som kan innehålla olika aktiviteter: föreläsning, utbildning, grupputveckling m.m..

Der kan också vara handledning i pedagogiskt arbetssätt, kanske fördjupning i vissa delar som tex, att arbeta med hjälpmedel, sociala berättelser, kommunikation, lågaffektivt arbetssätt m.m. m.m.

Jag har tid för fler individuella kontakter, Jag behandlar olika typer av problem (tex. nedstämdhet, stressrelaterade besvär, relationsproblem m.m.) Jag har stor erfarenhet av att ha behandlingssamtal med personer som har svårigheter inom NP-området.

Nu drar telefonrådgivningen igång igen. Jag bemannar rådgivningstelefonen den 10/1, 12/1 och den 31/1. Rådgivningstelefonen är bemannad alla tisdagar och torsdagar mellan kl: 18.00-20.00 och är till för medlemmar i föreningen Autism.   
Aktuellt för februari

Bemannar rådgivningstelefonen 2/2, 16/2 och den 23/2.

Håller en föreläsning i vardagspedagogik för elever som går en KY-utbildning till  psykiatri-undersköterskor.

Håller en digital föreläsning om Sociala berättelser som pedagogisk arbetsmetod. via företaget Humana. 

Jag träffar flera personalgrupper inom LSS och Region Kronoberg för handledning.

Det finns utrymmer för fler behandlingssamtal,  handlening, föreläsning och andra insatser.